กลยุทธ์การตลาด คือเรื่องที่คนทำธุรกิจต้องเข้าใจ

Share on Facebook
Share on Twitter
marketing strategy

กลยุทธ์การตลาด คือเรื่องที่คนทำธุรกิจต้องเข้าใจ

กลยุทธ์การตลาด คือหัวใจสำคัญของทุกๆ ธุรกิจ เป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง สังเกตง่ายๆ ว่าทุกองค์กรจำเป็นต้องมีแผนการตลาดเพื่อวางแผนให้ธุรกิจดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งในยุคนี้ไม่ใช่แค่ทำกลยุทธ์การตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่จำเป็นต้องทำควบคู่กันไป ลองมาทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นแนวทางดีๆ ในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จระยะยาว

กลยุทธ์การตลาด คืออะไร

คำว่า “กลยุทธ์” คือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อรวมกับ “การตลาด” แล้ว กลยุทธ์การตลาด หมายถึงการวางแผนเชิงปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ Marketing Strategy คือชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ เมื่อถามว่ากลยุทธ์การตลาดมีอะไรบ้าง คำตอบยอดฮิตคือ กลยุทธ์การตลาด 4P และสามารถแบ่งแยกออกเป็น กลยุทธ์การตลาด 8P ได้อีกด้วย เป็นการเพิ่มเครื่องมือทางการตลาดให้นำไปใช้งานแล้วเกิดผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น หน้าที่ของกลยุทธ์การตลาด คือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการ สร้างคุณค่าให้เกิดความประทับใจจนเกิดการกลับมาใช้ซ้ำ เรียกได้ว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า

กลยุทธ์การตลาดนี้สามารถนำมาผสมผสานกับ Business Model Canvas ได้อย่างลงตัว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือที่ใช้การง่าย

รับคู่มือสร้างโมเดลธุรกิจสำหรับกลยุทธ์การตลาด ฟรี!

กลยุทธ์การตลาด 4P มีอะไรบ้าง

กลยุทธ์การตลาด 4P คือส่วนผสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix ซึ่งประกอบด้วย 4 เครื่องมือพื้นฐานทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด 4P นี้มีประวัติยาวนานตั้งแต่ปี 1960 เป็นหัวใจสำคัญที่นักการตลาดทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้จริงกับองค์กร องค์ประกอบกลยุทธ์การตลาด 4P คือ

  1. Product Strategy กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ – ต้องมองถึงผลิตภัณฑ์นั่นคือ สินค้าหรือบริการ นักการตลาดจำเป็นต้องตอบให้ได้ว่าจุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์คืออะไร ดึงจุดเด่นเพื่อกลบจุดด้อยให้เหลือน้อยที่สุด ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและมีคุณค่าเหนือกว่าคู่แข่ง
  2. Price Strategy กลยุทธ์ราคา – เรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจ มักมองว่ายิ่งราคาถูกเท่าไหร่ยิ่งประสบความสำเร็จ แต่ในมุมมองนักการตลาดนั้น กลยุทธ์ราคาคือการตั้งราคาให้เหมาะสมกับต้นทุน เหมาะสมกับคุณค่าของสินค้านั้นๆ อีกทั้งต้องมองให้ออกว่าราคาที่ตั้งไว้คือราคาที่ลูกค้าพร้อมจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาหรือไม่
  3. Place Strategy กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย – หากเป็นเมื่อก่อนคงต้องนึกถึงช่องทางขายปลีก ขายส่ง สถานที่ และทำเลในการขาย ว่าจะทำอย่างไรให้สินค้าหรือบริการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด แต่ยุคปัจจุบันเมื่อมีโลกออนไลน์เข้ามา นักการตลาดจำเป็นต้องเรียนรู้ช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย
  4. Promotion Strategy กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย – ตัวนี้ชื่อก็บอกชัดเจนว่าเป็นการส่งเสริมการขาย นักการตลาดจำเป็นต้องวางแผนการส่งเสริมการขาย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจจนลูกค้าต้องการซื้อ เป็นการสร้างแบรนด์หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ลดแลกแจกแถม เป็นต้น

กลยุทธ์การตลาด 8P เพิ่มอะไรอีกบ้าง?

กลยุทธ์การตลาด 8P คือสิ่งที่ถูกต่อยอดเพิ่มขึ้นมาจาก กลยุทธ์ตลาด 4P เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. Packaging Strategy กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ – เปรียบแล้วบรรจุภัณฑ์เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่คนสวมใส่ หากมีความสวยงามและออกแบบได้โดดเด่น ย่อมเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพิ่มโอกาสตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้มากขึ้นด้วย
  2. Personal Strategy กลยุทธ์บุคลากร/พนักงานขาย – ทีมบุคลากร/ทีมพนักงานขายเป็นอีกหัวใจสำคัญที่จะทำให้สินค้าหรือบริการมียอดขายดี ไม่มีสูตรตายตัว ธุรกิจจำเป็นต้องใส่ใจและให้ความสำคัญพนักงานขายอยู่เสมอ อาจฝึกอบรมให้เรียนรู้ศิลปะการขายหรือเพิ่มยอดคอมมิชชั่นเป็นแรงจูงใจ
  3. Public Relation Strategy กลยุทธ์ข่าวสาร – ทุกวันนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลการข่าวสาร การวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องถือว่าสำคัญมากๆ แสดงถึงภาพลักษณ์องค์กรและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าบริการและองค์กร เน้นการนำเสนอเพื่อสร้างภาพลักษณ์สินค้าหรือบริการรวมถึงองค์กรที่ดึงดูดความสนใจและสร้างทัศนคติเชิงบวก
  4. Power Strategy กลยุทธ์พลัง – เป็นการสร้างอำนาจต่อรองเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ไม่ยอมกับพ่อค้าคนกลางเกินไป ใช้พลังอำนาจการต่อรองในการสร้างผลประโยชน์ให้ธุรกิจมากที่สุด

ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ

พูดถึงตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้ว ขอยกตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดอิชิตัน ซึ่งเป็นตัวอย่างสุดคลาสสิค การก่อร่างสร้างตัวของแบรนด์อิชิตันมาจากภาพลักษณ์ของคุณตัน ภาสกรนที อิชิตันใช้วิธีส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยมีคุณตันเป็นพรีเซนเตอร์หลักที่ทุกคนคุ้นตา เพิ่มด้วยโปรโมชั่นชิงโชคลุ้นรางวัลเพียงเปิดขวดแล้วส่งรหัสใต้ฝาขวด ซึ่งตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยที่ชอบเรื่องชิงโชคอยู่แล้ว อิชิตันถือว่าเป็นเจ้าแรกๆ ของไทยที่ทำให้ยอดขายพุ่งสูง เพราะไม่ว่าใครก็อยากรวยจากการชิงโชคทั้งนั้น

แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลยุทธ์การตลาดดังกล่าวได้รับความนิยมน้อยลง ทางอิชิตันจึงเลือกใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์พลังควบคู่กัน ด้วยการเน้นช่องทางห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือแม้กระทั่งร้านโชว์ห่วย ในการออกแคมเปญต่างๆ เพื่อดึงดูดให้พ่อคนกลางซื้อสินค้าไปวางขายจำนวนมากขึ้น รวมถึงยังสร้างโปรโมชั่นโดยตรงกับกลุ่มผู้ซื้อผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น เมื่อซื้อสินค้าในเครือครบแล้วจะได้รับของแถม มีการจับมือกับบริษัทอื่น เช่น จัดกิจกรรมกับเกมออนไลน์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์กับกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทอีกด้วย กลยุทธ์การตลาดอิชิตันนับเป็นกลยุทธ์การตลาดที่เป็นจดจำถึงทุกวันนี้ แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปี 

ถึงอย่างไรกลยุทธ์การตลาดที่ดีจำเป็นต้องไปควบคู่กับ Business Model Canvas ที่ด้วย เพื่อให้มีทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน สนใจเรียนรู้วิธีการปรับใช้ 2 เครื่องมือนี้ให้เข้ากัน ติดต่อมาได้เลยที่ Line: @bmcthai

อยากวางแผนธุรกิจ ทำกลยุทธ์การตลาดให้ไปรุ่ง

คอร์สพิเศษ
Share on Facebook
Share on Twitter

ดาวน์โหลดฟรี
คู่มือการสร้างโมเดลธุรกิจ

ไอเดียต่อยอดธุรกิจ

Case Study

คอร์สประจำเดือน

ติดอาวุธธุรกิจด้วย BMC

เริ่มธุรกิจที่ใช่ ให้ไปรุ่ง

แชทสอบถาม

Scroll to Top