คนทั่วโลกเอา Business Model Canvas ไปใช้ประโยชน์อะไรกันบ้าง?

  • 36% ใช้พัฒนาธุรกิจใหม่
  • 21% ใช้พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ในโมเดลธุรกิจเดิม
  • 19% ใช้ปรับกลยุทธ์ใหม่
  • 15% ใช้เพื่อปรับปรุงรูปแบบธุรกิจเดิม
  • 3% ใช้เพื่อพัฒนาความเข้าใจลูกค้าองค์กร
  • 2% ใช้ขยายองค์กร
  • 1.8% จัดการกับเรื่องของทีมงาน
  • 0.8% วิจัยเพื่อการลงทุน
  • 0.7% ใช้กับการซื้อกิจการหรือร่วมทุน

ที่มา : ทีมงาน Strategyzer จากการสำรวจผู้ใช้ Business Model Canvas 1,300 คนทั่วโลก

ดาวน์โหลดฟรี
คู่มือการสร้างโมเดลธุรกิจ

ไอเดียต่อยอดธุรกิจ

Case Study

คอร์สประจำเดือน

ติดอาวุธธุรกิจด้วย BMC

เริ่มธุรกิจที่ใช่ ให้ไปรุ่ง

แชทสอบถาม

Scroll to Top