ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาพลิกธุรกิจ “คุณ”

รุ่นที่ 16: เสาร์ 18 พ.ย. 60 9:00 – 18:00 @ibis nana
ค่าเรียน 18,900 บาท*
ลดเหลือ 15,900 บาท เมื่อสมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 ต.ค. นี้

เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
เราใส่ใจสิ่งที่ท่านคาดหวังในการเรียนครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
เราใส่ใจสิ่งที่ท่านคาดหวังในการเรียนครั้งนี้

วรธณัท ธัญญหาญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ
อาจารย์วรธนัท เคยฝึกอบรมองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น การบินไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร Standard Charter, บจก.ซีพี เมจิ, บมจ.ซีพีเอฟ, บจก.สยาม ฟาร์มาซูติคัล, DKSH, สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, มกอช., ธกส. เป็นต้น
อาจารย์ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังให้บริการแก่ภาคธุรกิจในฐานะที่ปรึกษาทางการตลาดอีกด้วย

ณภัค ภัคคิโรจน์ (น้ำใส)

Certified Business Model Canvas Coach

ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยแผนภาพ business model canvas

วิทยากรรับเชิญ KSME, NIA, NECTEC, NEA, IRPC, D-land,
อจ.พิศษ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
โค้ชพลิกธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs มาแล้วกว่า 1,000 ราย !

ติดต่อเรา

Scroll to Top